De Wet bevordering integriteit beoordelingen: Wet BIBOB

Op 1 juni 2003 is de Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) in werking getreden. Op grond van deze wet hebben gemeenten meer bevoegdheden om een aantal vergunningen te weigeren of in te trekken. Met name wanneer sprake is van ernstig gevaar dat de beschikking (mede) gebruikt zal worden ten behoeve van de benutting van voordelen uit criminele activiteiten (malafide ondernemers) of dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor het plegen van een stafbaar feit. Naast de mogelijkheid om de aanvraag van horecavergunningen te weigeren kunnen ook extra voorwaarden worden gesteld.

U wilt een horeca onderneming beginnen of uw vergunning verlengen. Uw vergunning wordt geweigerd op grond van een beschuldiging.
Op grond van informatie uit registers zoals politieregisters, Blue view, cri-informatie en belastingdienst kan worden geconcludeerd dat er mogelijk een ernstig gevaar is dat u de vergunning gaat gebruiken om strafbare feiten te plegen of om crimineel geld te investeren. De toepassing van de Wet BIBOB kan voor een ondernemer een frustrerende aangelegenheid zijn. U wordt neergezet als een dubieuze ondernemer met als gevolg dat een faillissement boven uw hoofd hangt.

Mr. Imamkhan is werkzaam geweest bij het Landelijk Bureau BIBOB en kunt u bijstaan in de bezwaar en beroepsprocedure indien uw vergunning wordt geweigerd op grond van een negatief Bibop advies.
Mocht u omtrent de intrekking en/of weigering van een horecavergunning vragen hebben, dan kunt u altijd kosteloos contact opnemen.