Advocatenkantoor Imamkhan

Zaken tot op de bodem uitzoeken. Energiek en empathisch. Nieuwe mogelijkheden zien, ook wanneer situaties uitzichtloos lijken.
Dat is kenmerkend voor de werkwijze van Advocatenkantoor Imamkhan.

In het strafrecht geldt dat iemand onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen. Advocatenkantoor Imamkhan maakt zich daar sterk voor…..

Internationaal strafrecht

Het kantoor strijdt voor de rechten van mensen die voor de rechter worden gedaagd en we kennen de juridische spelregels en de wettelijke mogelijkheden, zodat u recht wordt gedaan…

Strafrecht

Wanneer u niet in Nederland bent geboren, gelden er aparte regels als u een partner of gezinslid naar Nederland wilt halen. Of als u in Nederland wilt gaan werken…..

Vreemdelingenrecht

U mag niet langer in Nederland wonen. Of u mag zelfs Europa niet meer in. U vindt hier belangrijke aandachtspunten als u te maken krijgt met een ongewenstverklaring of een inreisverbod…

Inreisverbod

Het bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Die besluiten gaan over allerlei onderwerpen….

Bestuursrecht

Als u gedetineerd bent in het buitenland is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk om uw straf in Nederland uit te zitten. Het voordeel hiervan is…

Wets & Wots

Wat regelt het advocatenkantoor voor u?

Met een specialisatie in internationaal strafrecht en vreemdelingenrecht, staat Rachel Imamkhan veel mensen bij in hun strafproces die ook verblijfrechtelijke consequenties heeft. Maar ook als het gaat om internationaal strafrecht: van overlevering tot uitlevering.

Lees meer