Tarieven

Geen enkele zaak is hetzelfde. Maar of het nu gaat om een eenvoudige procedure of een complexe juridische kwestie: u wilt vanzelfsprekend grip houden op de kosten. Daarom zetten we de tarieven voor u op een rij.

Vaste prijs: in overleg wordt voor de behandeling van een zaak een all-in-tarief voor de werkzaamheden bepaald. Betaling vindt dan in delen plaats tegen een afgesproken tarief.

Maximaal tarief: op basis van de aard van de zaak wordt een maximaal aantal uren bepaald tegen een (in onderling overleg) vast te stellen tarief. Worden er minder uren gemaakt, dan wordt afgerekend op basis van het werkelijke aantal uren.

Het uurtarief: uitgangspunt is een tarief van € 280,00 per uur (niveau 2019), exclusief BTW en bijkomende kosten. Iedere factuur wordt voorzien van een specificatie van werkzaamheden en eventuele kosten. Afwijking van het tarief is mogelijk (afhankelijk van de omstandigheden, zoals belang van de zaak, financiële situatie, complexiteit).

Behandeling van zaken op basis van “no cure no pay” is niet mogelijk, omdat dit voor advocaten, behalve op een enkel rechtsgebied, niet is toegestaan.

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering of gefinancierde rechtshulp (de zogenaamde toevoeging)? En kunt u daar een beroep op doen? Dan wordt alleen een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen, in rekening gebracht.

Zonder rechtsbijstandverzekering of gefinancierde rechtshulp spreken we graag met u een vaste prijs af. Kiest u liever voor een concurrerend uurtarief? Dat kan eveneens.

Voor elk tarief geldt dat er 6% kantoorkosten worden gerekend over het honorarium. Griffierechten worden gelijk aan uw doorbelast.

We sturen u iedere maand een declaratie met de verrichte werkzaamheden en het aantal uren. Zo houdt u het overzicht.