advocatenkantoor imamkhan

Het vreemdelingenrecht is een onderdeel van het bestuursrecht, waarbij de relatie overheid en burger centraal staat.

Een vreemdeling is iemand die NIET de Nederlandse nationaliteit bezit of een nationaliteit bezit die daarmee gelijk gesteld wordt.
Het vreemdelingenrecht bestaat uit: het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht.

Bij asielrecht gaat het om een situatie waarbij bijvoorbeeld iemand om veiligheidsredenen niet naar zijn of haar land kan terugkeren
en gevlucht is naar een ander land. Denk aan vluchtelingen uit Irak of Afghanistan.

Bij het regulier vreemdelingenrecht gaat het om vreemdelingenrecht dat geen betrekking heeft op asiel. Denk bijvoorbeeld aan het
verblijf van een student, partner of als het gaat om gezinshereniging. Of het voeren van een bezwaar of beroepsprocedure tegen de afwijzing van een aanvraag of het indienen van een mvv (Machtiging Voorlopig Verblijf) advies aanvraag.

 

Lees hier meer over:

Ongewenstverklaring

Mensenhandel