advocatenkantoor imamkhan

Het eerste adviesgesprek is vrijblijvend.

Indien u een beroep kunt doen op uw rechtsbijstandverzekering of op gefinancierde rechtshulp (de zogenaamde toevoeging) dan wordt er gewerkt op basis van een toevoeging. Wel wordt een eigen bijdrage, afhankelijk van het inkomen, in rekening gebracht.

Mocht dit niet het geval zijn dan spreken wij zo mogelijk een vaste prijs af. Is dat niet mogelijk, dan wordt er gewerkt tegen een concurrerend uurtarief, exclusief 21% Btw. Er wordt 5% kantoorkosten gerekend over het honorarium. Dit is het bedrag dat in rekening gebracht wordt vanwege de aan uw zaak bestede uren dan wel de vaste prijs. Griffierechten worden gelijk aan uw doorbelast.

U ontvangt iedere maand een declaratie met de verrichte werkzaamheden en het aantal uren.


Advocatenkantoor Imamkhan streeft na dat u weet waar u aan toe bent!