advocatenkantoor imamkhan

Ongewenstverklaring

Als u ongewenst bent verklaard dan betekent dit dat u niet langer in Nederland
mag blijven en uw verblijf in Nederland strafbaar is.

Bij een ongewenstverklaring gaat het altijd om een combinatie van illegaal verblijf in Nederland en ernstig crimineel gedrag, of een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. Er dient er een balans te zijn tussen de ernst van het misdrijf en de gevolgen van de ongewenstverklaring. Winkeldiefstal verdient zeker straf, maar hoeft niet direct te leiden tot uitzetting. Zeker niet als iemand al heel lang in Nederland woont.

De oplegging van de maatregel tot ongewenstverklaring is een zwaar middel en de gevolgen van een ongewenstverklaring zijn erg groot. U dient tegen de oplegging van deze maatregel gelijk in actie te komen. Advocatenkantoor Imamkhan verleent juridische rechtshulp bij aanvragen voor advies voor een machtiging tot voorlopig verblijf bij diverse doelen zoals gezinshereniging, arbeid in loondienst en verblijf bij partner. Voorts behandelt zij zaken voor de aanvraag tot opheffing van de ongewenstverklaring en kan zij u bijstaan bij het voeren van de bezwaar -en beroepsprocedure. Daarnaast staat zij slachtoffers bij op het gebied van mensenhandel.