advocatenkantoor imamkhan

Mensenhandel

Mensenhandel houdt in dat mensen tegen hun wil
in mensonterende omstandigheden moeten werken en door anderen worden uitgebuit.

Mensenhandel is een ernstige schending van mensenrechten.

Sinds 1 januari 2005 is mensenhandel strafbaar gesteld in het wetboek van strafrecht. Op grond van het Vreemdelingenbesluit dient de politie bij de geringste aanwijzing van mensenhandel de vreemdeling te wijzen op de mogelijkheid tot het doen van aangifte of op een andere wijze medewerking te verlenen aan het strafrechtelijk onderzoek inzake mensenhandel.

Aan vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel wordt een (rust) periode gegund van maximaal drie maanden.

Als een slachtoffer aangifte doet van mensenhandel dan komt het slachtoffer in aanmerking voor een verblijfsvergunning.De politie dient deze aangifte en/of medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek kenbaar te maken bij de Immigratie -en Naturalisatiedienst (IND). Deze melding wordt door de IND ambtshalve aangemerkt als een aanvraag voor een verblijfsvergunning.

De slachtoffers worden door mr. Imamkhan begeleid in zowel de strafrechtelijke als in de vreemdelingrechtelijke procedure. Op het gebied van mensenhandel heeft mr. Imamkhan ruime ervaring opgedaan bij bestrijding van de erbarmelijke arbeidsomstandigheden van Immigranten in de Greater Mekong Subregion in Zuid-Oost Azië en op internationaal niveau bij de bestrijding van mensensmokkel. Zij werkt nauw samen met de Mekong Migration Network en the Global Alliance Against Traffic in Women (Gaatw) in Thailand.