advocatenkantoor imamkhan

Het bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten.

library 869061 1280

Die besluiten gaan over onderwerpen variƫrend van uitkeringen, vergunningen tot snelwegen en vervuilde grond. Bestuursrecht gaat over het handelen van bestuursorganen. Een bestuursorgaan is o.a. de burgermeester en wethouders, de gemeenteraad, provinciale staten.

Bent u het niet eens met een beslissing van een bestuursorgaan,
dan dient u daar in het algemeen een bezwaarschrift tegen in te dienen.

Indien u het met de beslissing op bezwaar niet eens bent kunt u daartegen beroep aantekenen bij de rechtbank, de Centrale Raad van Beroep of de Raad van State. De bezwaar -en beroeptermijnen bedragen zes weken. Het is essentieel om deze termijnen in de gaten te houden.

De procedure in het bestuursrecht kan zonder advocaat gevoerd worden. Echter is het, gelet op de grote hoeveelheid bestuursrechtelijke regelgeving, haast ondoenlijk om als leek met succes een bestuursrechtelijke procedure te voeren. Binnen het bestuursrecht gelden vele specialismen.

Enkele specialismes die mr. Imamkhan behandelt:

  • Besluiten of beschikkingen van de overheid over de bestemming van uw onroerend goed;
  • De weigering van een subsidie;
  • Het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning;
  • Het opleggen van een dwangsom of boete door de overheid;
  • Wet openbaarheid van bestuur; Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB);
  • De gemeente handelt rechtmatig, maar er ontstaat toch schade voor u. U vordert nadeelcompensatie;
  • Planschade vergoeding;
  • Handhaving en vergunning.

Advocatenkantoor Imamkhan heeft ruime ervaring opgedaan in het bestuursrecht via interim en detachering projecten bij diverse overheden, en zij helpt u graag verder.

De Wet bevordering integriteit beoordelingen: Wet BIBOB